Celebrating Golden Years

Administrative Staff

Administrative Staff

NameDesignation
Sh. Kuldeep SinghSuperintendent Administration
Sh. Pawan SharmaSuperintendent Accounts
Sh. Ashish MudgalComputer Instructor
Ms. Shailey BhagiHostel Superintendent
Sh. Hari SinghJunior Assistant
Sh. Sushil BhandariJunior Assistant
Sh. Surjit SinghJunior Assistant
Sh. Vikas SharmaJunior Assistant
Dr. Mamta RaniHostel Superintendent
Ms. Sonika SrivastavaHostel Superintendent
Ms. Sushma RaniHostel Superintendent
Sh. Apurav KaushikClerk
Ms. Nancy GargClerk
Sh. Sanjiv SharmaStore Keeper
Smt. Asha Rani Mai
Smt. Shimla DeviSweeperess
Sh. Ram YashChowkidar
Sh. Yudhvir SinghPeon-cum-driver
Sh. Karnail SinghPeon
Sh. Desh Raj SharmaElectrician
Sh. Ram PherMali
Sh. Hem Singh ThakurPeon-cum-driver
Sh. Vijay Kumar BistPeon-cum-Laboratory Attendant
Sh. Arjun PrasadMali
Smt. Sumitra DeviSweeperess
Sh. Ilam ChandSweeper
Sh. Hari KisunMali
Sh. Ram SureshMali
Sh. Ramesh KumarPeon
Sh. Lalit MohanChowkidar
Sh. Sanjay KumarPeon
Sh. Bhashkara NandPeon
Sh. Jasvir SinghChowkidar
Smt. RenuSweeperess
Sh. Ram KumarMali
Sh. Balbir SinghChowkidar